Användarvillkor

 

Inledning

Så som besökare av playtjänsten (onlinetjänsten för tv-kanalen FJORTON, fjorton.tv) accepterar du och intygar att du har tagit del av dessa allmänna villkor som gäller för nyttjande av tjänsten tills vidare. Villkoren kan när som helst uppdateras, förnyas eller förändras. För nyttjande av tjänsten krävs att dessa allmänna villkor accepteras och efterföljs vid all typer av nyttjande från tjänsten tillhandahållen av ONE FOUR Television AB. Användare som inte accepterar eller bryter mot dessa villkor har inte rättighet att nyttja tjänsten och överträdande kan vara brottsligt.

Cookies - användardata

Tjänsten sparar cookies på din dator. Filen används för att underlätta ditt nästa besök. 

Personuppgifter

ONE FOUR Television kan komma att samla in personuppgifter för marknadsföringsändamål eller statistikt underlag. Alla inhämtade uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du kan när som helst begära att få ta del av sparade personuppgifter och få dessa korrigerade eller raderade ur vårt register. Motsättande eller återkallande av sparade uppgifter kan inenbära att tjänsten inte kan nyttjas. ONE FOUR Television har ingen skyldighet att erbjuda tjänsten vid en sådan händelse.

Ansvar

Besökaren av denna tjänst förpliktar sig att följa svensk lag, ONE FOUR Television AB:s krav på uppförande och etiska regler. ONE FOUR Television AB kan utan förvarning stänga av en besökare från att använda denna tjänst, utan krav på motivering eller information.

Tjänsteleverantörens anvsvarsfriskrivning

Leverantören (ONE FOUR Television AB) frånsäger sig allt ansvar för händelser eller aktioner resulterade av nyttjande av tjänsten eller sänt innehåll. Leverantören har heller inget ansvar för tillgänglighet eller säkerhet som berör tjänsten.

Tekniska förutsättningar

För att använda tjänsten krävs teknisk utrustning som lägst uppfyller de ställda specifikationerna eller är högre. Under avsnittet Support och tittarservice finns mer information om vilka krav på användarena tekniska utrustning som krävs.