Tävlingsvillkor

 

 

Jackpot, Spelrum, Pussel - TÄVLINGSVILLKOR

Version 1.0 (rev. 20170311)

1. Dessa villkor utgör tävlingsreglerna för oav nämnda tv-program (”Reglerna”) och gäller alla tävlingar om inget annat uttryckligen anges. Genom att delta i en tävling samtycker deltagaren till dessa regler.

2. Tävlingen (”Tävlingen”) produceras av ONE FOUR Television AB, Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka på uppdrag av ONE FOUR Television AB för TV-kanalen ”FJORTON” .

3. ONE FOUR Television AB beslutar vilka tävlingar som ska genomföras och vilka svar som berättigar till prispengar. Sådana beslut kan inte överklagas.

4. Det går bara att delta i Tävlingen under sändningstid. Ungefärlig sändningstid är för närvarande en timme, alla veckodagar.

5. Genom deltagande i Tävlingen intygar du att du samtycker till Reglerna och att du är juridiskt behörig att delta i Tävlingen (dvs. att du är minst 18 år gammal och kan ingå rättsligt bindande avtal).

6. Följande personer får inte deltaga i Tävlingen: personer som är folkbokförda utanför Sverige, anställda och konsulter på ONE FOUR Television AB eller andra företag som är involverade i Tävlingen, och sådana bolags närstående bolag samt familjemedlemmar till anställda och konsulter på något av ovan nämnda bolag. ONE FOUR Television AB förbehåller sig rätten att kontrollera att alla deltagare är behöriga att delta.

7. För att delta i Tävlingen kan dua. ringa betalnumret som presenteras i samband med tävlingen

8. Kostnaderna per samtal är 12,90 kr. eller 9,90 kr. Gällande kostnad presenteras i bild i anknytning till telefonnumret samt informeras muntligen av programledaren. Eventuell trafikavgift tillkommer.

9. Om du tävlar per telefon och inte själv betalar räkningen måste du få tillåtelse från den som betalar räkningen innan du ringer.

10. Betalnummer administreras av tredje part och varken ONE FOUR Television AB eller den tredje parten är skyldig att återbetala kostnader som du eller någon annan deltagare ådrar sig genom att ringa betalnumren eller skicka SMS.

11. När telefonnumret har slagits och samtalet kopplas debiteras du även om du inte väljs ut för att kopplas vidare till studion eller för att ringas upp senare.

OBS! Det finns ingen garanti för att ett samtal kopplas till programledaren i studion och att du vinner något pris. När du ringer betalnumret går du och övriga som ringer igenom en urvalsmekanism. Vissa deltagare väljs ut slumpvis och kopplas direkt in till studion för att tala med programledaren. Tävlingen garanterar att samtliga som ringer telefonnumret genomgår samma mekanism för slumpmässigt urval, och således har samma möjlighet att kopplas fram till programledaren i studion.

Tävlingen kan också när som helst övergå till ett "Hot Button-läge". När ”Hot Button-läget” används tillämpas samma urvalsmekanism som i ovan nämnt spelläge, med skillnaden att urval av deltagare, som kopplas direkt in till studion för att tala med programledaren, sker under den tid som grafiken för ”Hot Button” visas i tävlingen. En eller flera deltagare kan kopplas in till studion under spelläget ”Hot Button”.

12. ONE FOUR Television AB tar inget ansvar om ett samtal inte kopplas fram till din telefon.

13. Om du inte är tillgänglig för att ta emot priset förbehåller sig ONE FOUR Television AB rätten att ge priset till en annan vinnare.

14. Priserna betalas ut via banköverföring, eller sänds per post. Metoden för leverans av pris beror på prisets art.

15. ONE FOUR Television AB förbehåller sig rätten att begära identitetsbevis innan betalningen sker.

16. ONE FOUR Television AB kan oavsett anledning och när som helst avbryta Tävlingen och kan ändra priset till ett annat pris utan föregående meddelande. ONE FOUR Television AB är inte skyldiga att erbjuda återbetalning, men kan göra det efter eget gottfinnande.

17. Vederbörlig skatt dras från vinstsumman.

18. ONE FOUR Television AB och dess leverantörer, deras koncernföretag och underleverantörer tar inget ansvar för, (i) tekniska fel eller andra problem med telefonnät eller telefonlinje, system, server, operatör eller annat som kan leda till att ett meddelande försvinner eller inte spelas in ordentligt, eller (ii) överbelastning eller andra kapacitetsproblem som kan leda till att ett meddelande inte kommer fram eller att ett meddelande inte spelas in.